مه شاد و دل شاد

آیا ته رویای آن دختر مرگ بود ؟؟؟
زندگی می گذراند چگونه ؟؟

نمی دانم

اما می گذراندُ

پر از رؤیا بود ...

فقط واژه ی مرگ را شنیده بود

و چه زیبا از کنارش گذشتُ رؤیاهایش را در آغوش گرفت ...

و اکنون چه زیبا از کنار رؤیاهایش گذشتُ مرگ را در آغوش گرفت ...

و رؤیاهایش را به باد سپردُ

مهربانی اش را به دریاُ

پاکیش را به آسمان .

دنیا لیاقت آن مثلِ نور را نداشت ...

دنیا چه می فهمد نور چیست ؟

وقتی در تاریکی مطلق فرو رفته ...

یاد مریم گرامی...

| ۱۳٩٠/۱٠/۱٤ | ۱:۳٢ ‎ب.ظ | میم . حسینی نظرات () |

Design By : shotSkin.com